Campus Security
COVID-19

Đại học Chang Jung khuyến khích sinh viên quốc tế quay trở về nước để thành lập một doanh nghiệp xã hội

Date:2021/08/10

Đại học Chang Jung và ba sinh viên quốc tế tốt nghiệp năm nay đã ký Thỏa thuận tài trợ và Giải thưởng Dự án Doanh nhân Mới, và ba sinh viên sẽ nhận được tiền thưởng khởi nghiệp và trở về nước để bắt đầu các doanh nghiệp xã hội.  Chương trình Cử nhân Phát triển Bền vững Quốc tế (IPSD) của Đại học Chang Jung đã bước sang năm thứ tư, và những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên sẽ rời trường vào tháng Sáu năm nay.  Đối mặt với cơ hội việc làm trong nước hạn chế và không đủ kinh phí để khởi nghiệp sau khi trở về nước , IPSD và Trung tâm Doanh nghiệp Xã hội Yunus (YSBC) đã khởi động một chương trình đào tạo doanh nhân mới để giúp sinh viên quốc tế học hỏi tinh thần và kỹ năng kinh doanh của các doanh nhân mới, tôi hy vọng sẽ hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp để phục vụ cộng đồng với tinh thần khởi nghiệp.

Gotop Top