Campus Security
COVID-19

Đại học Chang Jung và Văn phòng quản lý khai hoang đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa voọc đen mặt xám và giáo dục môi trường

Date:2021/06/07

Đại học Chang Jung và Văn phòng Quản lý Công viên Quốc gia Kenting đã cùng ký "Thỏa thuận Hợp tác giữa Hệ thống Thông tin Di cư Raptor và Xúc tiến Giáo dục Môi trường voọc đen mặt xám" vào ngày 23 tháng 4, và hai bên hợp tác trong việc bảo tồn voọc đen mặt xám các hoạt động, ứng dụng và thúc đẩy công nghệ dự báo đường di cư, Để hoàn thành trách nhiệm xã hội của các vườn quốc gia và trường đại học. Hiệu trưởng trường đại học Chang Jung , Li Yonglong,qua hoạt động hôm nay. Tôi mong muốn mở rộng các xúc tiến hợp tác với Philippines trong tương lai để thực hiện hơn nữa việc bảo tồn loài voọc đen mặt xám và thúc đẩy giáo dục môi trường.

Gotop Top