Campus Security
COVID-19

Văn phòng Quốc tế đã tổ chức một cuộc gặp trực tuyến cho các sinh viên trao đổi để dút ngắn về khoảng cách hải ngoại

Date:2021/06/07

Để các du học sinh không thể đến trường do dịch bệnh biết thêm về Đại học Chang Jung, Nhóm trao đổi quốc tế và xuyên eo biển của Văn phòng quốc tế đã tổ chức hoạt động giao lưu trực tuyến Oline Meet & Greet vào ngày 14, cho phép du học sinh tương tác một đối một với sinh viên của trường thông qua các trò chơi, ngoài ra các khóa học Học trực tuyến cũng có thể nâng cao hiểu biết lẫn nhau và hiểu biết về cuộc sống trong khuôn viên trường. Luật chơi rất đơn giản. Học sinh và sinh viên trao đổi trực tuyến từ trường của chúng tôi hỏi nhau những câu đơn giản, chẳng hạn như môn học chính, sở thích, v.v. Trong hoạt động này, học sinh có thể gặp gỡ nhiều người nhất và điền đầy đủ thông tin nhất có thể nhận được quà bản sao.


Gotop Top